• İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi.No:105/A K1 Ofis 3 Ümraniye İstanbul
  • +90(216) 632 66 60

ZAMAN AZALDI !!!


VERBİS kayıt yükümlülüğü ile ilgili olarak ersonel sayısı 50’den çok VEYA yıllık mali bilanço toplamı 25 milyondan fazla olan her şahıs şirketi ve tüzel şirket için geçerli. Personel sayısı 50’den az ve yıllık bilanço toplamı 25 milyondan az ise bu sefer şirketlerin (şahıs veya tüzel) işledikleri kişisel verilere bakılıyor. VERBİS kayıt yükümlülüğünü gerçekleştirmek için son tarih 31 Aralık 2021!!!
Hadi Başlayalım

Hizmetlerimiz

Kvkk Danışmanlığı

KVKK Danışmanlık Bu kanunun amacı (KVKK), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Veri Güvenliği Danışmanlığı

Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili teknik tedbirler için ayrıntılı analiz, tehdit ve zafiyet analizinin yapılması, risk etki matrisi hazırlanması, eksiklik raporunun verilmesi ve en uygun aksiyon planlarının sunulması, sürdürülebilir bir güvenlik yönetim sisteminin kurulması, iç denetim mekanizmasının kurulması hizmetlerini kapsar.

Sağlık Çalışanlarına Kvkk

Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyum sürecini idari, hukuk ve teknik bölümleri ile uçtan uca yöneten ve uyum süreci çözümleri sunan şirketimiz, Türkiye Sağlık Çalışanları’nın KVKK Uyum sürecini de başarıyla yönetmiştir.
Sorularınız mı var?

Bize Yazın Cevaplayalım